Lemeks Mets

 

Kasulikud lingid

 • MAA-AMETI KAART
  Kasulik metsaomanikule, kes soovib oma metsakinnistust näha selgemat ortofotot. Lisaks saab Maa-ameti kaardil märkida metsakinnistu kõrgusandmed.
 • METSAREGISTER
  Metsaregsitrist näeb metsaomanik oma kinnistut nii tavakaardil kui ka ortofotona. Registris on võimalik tutvuda metsaeraldiste, katastri- ja piirangute infoga.
 • KESKKONNAAGENTUUR
  Keskkonnaagentuurist leiab metsaomanik valiku ettevõtteid, kes pakuvad metsamajandamiskava.
 • RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
  RMK koduleht pakub metsaomanikule palju põnevat materjali. Lisaks annab leht ülevaate metsamajandamise vajalikkusest ning olulisusest.
 • EV KESKKONNAMINISTEERIUM
  Keskkonnaministeeriumi kodulehel olev info annab selge ülevaate Eesti metsadest ning metsapoliitikast. Lisaks on võimalik tutvuda metsamajandamise ning -uuendamise temaatikaga.
 • PUUINFO
  Puuinfo kodulehel saab tutvuda puidu kui keskkonnasäästliku ja ainsa tegelikult taastuva materjali kasutamisvõimalustega.
 • EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIT
  Mittetulundusühing, mis aitab liidu liikmeid seadusandlike ja majanduslike tingimuste loomise osas.
 • SIHTASUTUS ERAMETSAKESKUS
  Erametsakeskuse ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.
 • MAA-AMET
  Maa-amet vastutab katastriandmete haldamise ja avalikustamise eest. Lisaks teaostab maa-amet katastrimõõdistamist ja -kontrolli.
 • EESTI METSASELTS
  Eesti metsaseltsi kodulehelt leiab infot metsanduse kaitse ning majandamise kohta. Lisaks on võimalik Eesti metsaseltsi kodulehelt leida metsamajandamise hea tava.
 • KESKKONNAAMET
  Keskkonnaametist on metsaomanikul võimalik enda kinnistule metsateatis taotleda.