Lemeks Mets

 

Soovin müüa metsamaterjali

  1. Hinnapakkumise saamiseks palume Teil täita järgnev vorm:

Metsamaerjali müük

Metsaomanik korraldab ise kasvava metsa raiumise puidusortimentideks (palk, paber, küte)  ning kokkuveo metsalaoplatsile, kuhu on metsaveoautoga võimalik ligi pääseda.