Lemeks Mets

 

Soovin müüa raieõigust

  1. Hinnapakkumise saamiseks palume Teil täita järgnev vorm:

Raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine on kasvava metsa müük, mille korral sõlmitakse omaniku ja ostja vahel raieõiguse võõrandamise leping. 

Kasutusvaldus

Kasutusvalduse puhul on tegemist kasvava metsa raieõiguse müügiga, kus leping sõlmitakse notariaalselt.

Leping sõlmitakse tähtajaliselt ning selles sätestatakse raie eesmärgil kasutatava metsamaa pindala, hind ja teised  tööde teostamiseks ettenähtud nõuded.

Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna

Kasvava metsa müük, mille korral raieõiguse võõrandaja teenib tulu vastavalt sellele, millises mahus ning  millist puitu tema metsast välja raiutakse. 

Puidusortimentide hinnad fikseeritakse raieõiguse võõrandamise lepingus ning arveldamine toimub lepingus kooskõlastatud hinnakirja alusel. 

Vajadusel saame Teile abiks olla ka metsamajandamiskava tellimisel. 

Raieõiguse võõrandamiseks hinnapakkumise tegemine on tasuta.